rukavice

BOZP

Poskytujeme veškerá školení z bezpečnosti práce,  jak základní tak i odborná školení.  Zpracujeme dokumentace v rozsahu stanoveném právními předpisy, včetně dokumentace podle ČSN ISO 45001 Systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

hasicsky_prostroj

POŽÁRNÍ OCHRANA

Zabezpečujeme začlenění provozovaných činností z hlediska požárního nebezpečí. Dokumentaci zpracujeme na míru společnosti. Zpracování dokumentace PO je v souladu s požadavky právních norem. Zpracujeme grafické evakuační plány a  dokumentace zdolávání požáru.

list

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zpracujeme dokumentace v rozsahu stanoveném právními předpisy, včetně zpracování dokumentace podle ČSN EN ISO 14001 Environmentální management systém, včetně zajišťování ohlašovacích povinností.

papir

SYSTÉMY BOZP A ŽP

Zavádíme systémy podle ČSN EN ISO 14001 Environmentální management systém a Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  ČSN ISO 45001. Zpracujeme dokumentace podle ČSN EN ISO 14001 a ČSN ISO 45001.

O NÁS

Povinnosti BOZP, PO a ŽP jsou pro zaměstnavatele často „nudné “ a přesto jsou pro každého povinné.  Nevystavujte Vaši firmu nemalým pokutám za nedodržení bezpečnosti práce, požární ochrany či životního prostředí ani zaměstnance možným rizikům pracovních úrazů, vzniku požáru nebo havárie.

Od nás můžete očekávat rychlou reakci a pomoc jak stávající, tak začínající právnické a fyzické osobě a pomoc při dodržení všech povinností, které jim ukládají různé předpisy, nařízení a vyhlášky. Pokud se Vám nahlásí kontrola ze statní organizace, budeme vždy přítomni. Veškeré služby můžeme poskytnout nejen malým firmám, ale i velkým společnostem na území celé České republiky.

Svěřte se do rukou profesionálů. Co nabízíme:

  • Spolehlivost a profesionalitu
  • Dlouholeté zkušenosti v oblasti ŽP – Životního prostředí,  BOZP,  PO  více jak 20 let
  • Kompletní a jednoduché řešení na míru
  • Pravidelné a včasné aktualizace dokumentace
  • Individuální přístup k našim zákazníkům
  • Zavedení a udržování systému EMS a BOZP