SYSTÉMY EMS A BOZP

Environmentální management systém a Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zavedení systému ČSN EN ISO 14001 Environmentální management systém a Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  ČSN ISO 45001. Zpracování dokumentace v rozsahu stanoveném právními předpisy, včetně zpracování dokumentace podle ČSN EN ISO 14001 a ČSN ISO 45001. Neexistuje žádná standardní metoda zavedení systému EMS. Proces zavádění závisí na velikosti organizace, poskytování služeb, druhu výroby, na způsobech řízení a odpovědnosti. Pomůžeme Vám tento složitý proces zavést do Vašeho podniku a následně proces udržovat.

Poradenství zahrnuje:

 • Provedení vstupní analýzy.
 • Zpracování/ doplnění dokumentace či pomoc při její aktualizaci – Politika, Příručka, Kontext organizace, Rozsah systémů, Směrnice, Metodické pokyny, Formuláře apod.
 • Pomoc s udržováním dokumentace systému managementu.
 • Hodnocení souladu s právními a jinými požadavky.
 • Pomoc při plánování (identifikace procesů, environmentálních aspektů, nebezpečí a rizik), pomoc při formulaci cílů.
 • Zpracování a udržování registru environmentálních aspektů.
 • Zpracování systému kontrol a revizí vyhrazených technických zařízení.
 • Zpracování a udržování registru nebezpečí a rizik BOZP.
 • Zpracování a udržování registru právních a jiných požadavků.
 • Školení zaměstnanců.
 • Školení Interních auditorů.
 • Provádění Interních auditů.
 • Závěrečný poradenský audit.
 • Účast při externích auditech (dle přání zákazníka).
 • Konzultace.

Mezi základní požadavky našich klientů v řízení a dodržování systému EMS a BOZP patří pravidelné zápisy a vyhodnocení EMS,  pochůzky po provozech / interních a externích auditů, průběžná evidence odpadů, evidence chemických látek, zařazení odpadů dle kategorií, značení odpadů na provozu, kontrola bezpečnostních listů, vypracování a aktualizace pravidel a zacházení s chemickými látkami, kontrola popisů na chemických látkách a směsích, kontrola a evidence chladiv, sledování zákonné povinnosti nakládáni s odpady, obaly a chem. látkami, roční prověrka, zpracování dokumentace, kontrola a evidence zdrojů znečištění ovzduší, pravidelné školení, tvorba havarijních  a provozních řádů / plánů, tvorba a udržování registrů rizik, environmentálních aspektů, slabých a silných stránek, apod.

CENÍK - SYSTÉMY EMS A BOZP

SLUŽBA - SYSTÉMY EMS A BOZPCENA
Provedení vstupního auditu dle požadavku Normy ČSN EN ISO 14001 se závěrečnou zprávouod 3500 kč
Provedení vstupního auditu dle požadavku Normy ČSN ISO 45001 se závěrečnou zprávouod 3500,- Kč
Školení auditorů EMS / BOZPod 1950,- Kč/osobu
Vypracování registrů požadavků od 4500,- Kč
Vypracování registrů environmentálních aspektů od 2500,- Kč
Zpracování základní dokumentace dle požadavku Normy ČSN ISO 45001od 3500 kč
Zpracování základní dokumentace dle požadavku Normy ČSN EN ISO 14001od 2500 kč
Cestovné10 kč/km