CENÍK - BOZP

SLUŽBA - BOZPCENA
Zpracování základní dokumentace BOZPod 2500 kč
Činnost odborně způsobilé osoby v prevenci rizikod 450 kč/hod
Provedení vstupního auditu / kontroly pracoviště v součinnosti s plněním legislativních požadavků a návrhy opatřeníod 1000,- Kč
Vypracování Rizik BOZP včetně příslušných opatřeníod 2500,- Kč
Prověrky BOZP včetně zápisu / fotodokumentace a návrhů na odstranění zjištěníod 2400,- Kč
Provedení vstupního auditu dle požadavku Normy ČSN ISO 45001 se závěrečnou zprávouod 3500,- Kč
Vstupní školení BOZP / PO – pro zaměstnance se závěrečným testemod 400,- Kč/osobu
Vstupní a periodické školení BOZP / PO – od tří do čtyř zaměstnanců1100, - Kč
Vstupní a periodické školení BOZP / PO od pěti do sedmi zaměstnanců 1850, - Kč
Vstupní a periodické školení BOZP / PO od osmi do devíti zaměstnanců2800, - Kč
Vstupní a periodické školení BOZP / PO od deseti do dvaceti zaměstnanců 3600, - Kč
Školení auditorů BOZPod 1950,- Kč/osobu
Vypracování kategorizace prací včetně zaslání na KHSod 2000,- Kč
Vstupní a periodické školení BOZP - vedoucí zaměstnanci od tří do čtyř zaměstnanců1300, - Kč
Vstupní a periodické školení BOZP - vedoucí zaměstnanci od pěti zaměstnanců 2000,- Kč
Opakované školení BOZP - vedoucí zaměstnanec se závěrečným testem od 400,- Kč/osobu
Vstupní školení BOZP - vedoucí zaměstnanec se závěrečným testemod 450,- Kč/osobu
Specifické školení – motorové pily, strojní zařízení, stavební a pracovní stroje, zdvihací zařízení, apod.od 1400,- Kč
Cestovné10 kč/km

CENÍK - POŽÁRNÍ OCHRANA

SLUŽBA - POCENA
Zpracování základní dokumentace požární ochranyod 2500 kč
Činnost odborně způsobilé osoby v požární ochraněod 450 kč/hod
Školení PO - preventista požární ochrany včetně certifikátuod 1000 Kč
Školení PO - preventivní požární hlídkaod 300 Kč/člen PPH/osoba
Vstupní školení požární ochrany (PO) - vedoucí zaměstnanec se závěrečným testemod 450,-Kč/osobu
Opakované školení požární ochrany -vedoucí zaměstnanec se závěrečným testem od 350,- Kč/osobu
Periodické školení PO - vedoucí zaměstnanci od tří do čtyř zaměstnanců1000, - Kč
Vstupní a periodické školení PO - vedoucí zaměstnanci od pěti do sedmi zaměstnanců 1950, - Kč
Vstupní a periodické školení PO - vedoucí zaměstnanci od osmi do devíti zaměstnanců3000, - Kč
Vstupní školení BOZP a PO – ostatní zaměstnanec se závěrečným testem od 400,- Kč/osobu
Vstupní a periodické školení BOZP a PO – od tří do čtyř zaměstnanců1100, - Kč
Vstupní a periodické školení BOZP a PO od pěti do sedmi zaměstnanců 1850, - Kč
Vstupní a periodické školení BOZP a PO od osmi do devíti zaměstnanců2800, - Kč
Vstupní a periodické školení BOZP a PO od deseti do dvaceti zaměstnanců 3600, - Kč
Cestovné10 kč/km

CENÍK - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / EMS

SLUŽBA - ŽP/EMSCENA
Provedení vstupního auditu / kontroly pracoviště v součinnosti s plněním legislativních požadavků a návrhy opatřeníod 1000,- Kč
Zpracování základní dokumentace ŽP / Plány havarijních opatření, Havarijní řády, Provozní řádyod 2400 kč
Roční hlášení za produkci odpadůod 1500 kč
Vypracování Identifikačních listů nebezpečných odpadů včetně návrhu zařazení NOod 400,- Kč
Vypracování popisů odpadůod 350,- Kč
Základní hodnocení Ekologické újmy od 1500,- Kč
Vedení obalové evidence – zasílání hlášeníod 2000,- Kč
Hlášení na ISPOP – ovzduší, vodyod 1500,- Kč
Protokoly o nezařazení objektů (Zákon o prevenci závažných havárií)od 2400,- Kč
Školení chemických látek / nakládání s odpady od 450,- Kč/osobu
Školení chemických látek / nakládání s odpady – od tří do čtyř zaměstnanců1100, - Kč
Vstupní a periodické školení BOZP a PO od pěti do sedmi zaměstnanců 1900, - Kč
Vstupní a periodické školení BOZP a PO od osmi do devíti zaměstnanců3000, - Kč
Vstupní a periodické školení BOZP a PO od deseti do dvaceti zaměstnanců 3800, - Kč
Provedení vstupního auditu dle požadavku Normy ČSN EN ISO 14001 se závěrečnou zprávou3500, - Kč
Cestovné10 kč/km

CENÍK - SYSTÉMY EMS A BOZP

SLUŽBA - SYSTÉMY EMS A BOZPCENA
Provedení vstupního auditu dle požadavku Normy ČSN EN ISO 14001 se závěrečnou zprávouod 3500 kč
Provedení vstupního auditu dle požadavku Normy ČSN ISO 45001 se závěrečnou zprávouod 3500,- Kč
Školení auditorů EMS / BOZPod 1950,- Kč/osobu
Vypracování registrů požadavků od 4500,- Kč
Vypracování registrů environmentálních aspektů od 2500,- Kč
Zpracování základní dokumentace dle požadavku Normy ČSN ISO 45001od 3500 kč
Zpracování základní dokumentace dle požadavku Normy ČSN EN ISO 14001od 2500 kč
Cestovné10 kč/km

Ceny mohou být aktuálně upraveny dle konkrétních podmínek. V případě, že charakter pracoviště nebude vyžadovat široký záběr a komplexní přístup, ceny se poníží.