VYPRACUJEME VÁM NÁSLEDUJÍCÍ DOKUMENTY

  • Začlenění provozovaných činností z hlediska požárního nebezpečí.
  • Zpracování dokumentace PO v rozsahu stanoveném právním předpisem.
  • Školení  požární ochrany pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance.
  • Odborná příprava členů preventivních požárních hlídek.
  • Odborná příprava preventistů požární ochrany.
  • Činnosti, které musí být zajišťovány prostřednictvím osoby odborně způsobilé v PO.
  • Veškerá odborná a poradenská činnost v oblasti BOZP a PO.
  • Účast při kontrolách ze strany státních kontrolních orgánů HZS.

CENÍK - POŽÁRNÍ OCHRANA

SLUŽBA - POCENA
Zpracování základní dokumentace požární ochranyod 2500 kč
Činnost odborně způsobilé osoby v požární ochraněod 450 kč/hod
Školení PO - preventista požární ochrany včetně certifikátuod 1000 Kč
Školení PO - preventivní požární hlídkaod 300 Kč/člen PPH/osoba
Vstupní školení požární ochrany (PO) - vedoucí zaměstnanec se závěrečným testemod 450,-Kč/osobu
Opakované školení požární ochrany -vedoucí zaměstnanec se závěrečným testem od 350,- Kč/osobu
Periodické školení PO - vedoucí zaměstnanci od tří do čtyř zaměstnanců1000, - Kč
Vstupní a periodické školení PO - vedoucí zaměstnanci od pěti do sedmi zaměstnanců 1950, - Kč
Vstupní a periodické školení PO - vedoucí zaměstnanci od osmi do devíti zaměstnanců3000, - Kč
Vstupní školení BOZP a PO – ostatní zaměstnanec se závěrečným testem od 400,- Kč/osobu
Vstupní a periodické školení BOZP a PO – od tří do čtyř zaměstnanců1100, - Kč
Vstupní a periodické školení BOZP a PO od pěti do sedmi zaměstnanců 1850, - Kč
Vstupní a periodické školení BOZP a PO od osmi do devíti zaměstnanců2800, - Kč
Vstupní a periodické školení BOZP a PO od deseti do dvaceti zaměstnanců 3600, - Kč
Cestovné10 kč/km